วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

บูชาคุณครูบาอาจารย์เห็นคุณของพระรัตนตรัยในวันไหว้ครู(ปกิณกะธรรม ๑๙ พ.ค. ๖๑)

๑๙ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมบูชาคุณครูบาอาจารย์เห็นคุณของพระรัตนตรัยในวันไหว้ครู
610519_02_ปกิณกะธรรมบูชาคุณครูบาอาจารย์เห็นคุณของพระรัตนตรัยในวันไหว้ครู.mp3