วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

การปฏิบัติมโนมยิทธิต้องไม่ลังเลสงสัย(ปกิณกะธรรม ๑๓ พ.ค. ๖๑)

๑๓ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติมโนมยิทธิต้องไม่ลังเลสงสัย
610513_05_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติมโนมยิทธิต้องไม่ลังเลสงสัย.mp3