วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ความตั้งใจหล่อพระด้วยใจบริสุทธิ์(ปกิณกะธรรม ๒๗ พ.ค. ๖๑)

๒๗ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมความตั้งใจหล่อพระด้วยใจบริสุทธิ์
610527_06_ปกิณกะธรรมความตั้งใจหล่อพระด้วยใจบริสุทธิ์.mp3