วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

การเจริญพระคาถาเงินล้านให้เกิดผล(ปกิณกะธรรม ๑๙ พ.ค. ๖๑)

๑๙ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการเจริญพระคาถาเงินล้านให้เกิดผล
610519_05_ปกิณกะธรรมการเจริญพระคาถาเงินล้านให้เกิดผล.mp3