วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

อนุสสติในคุณของพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๖ พ.ค. ๖๑)

๖ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมอนุสสติในคุณของพระรัตนตรัย
610506_06_ปกิณกะธรรมอนุสสติในคุณของพระรัตนตรัย.mp3