วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ความหวังดีที่น่ารังเกียจ(ปกิณกะธรรม ๑๒ พ.ค. ๖๑)

๑๒ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมความหวังดีที่น่ารังเกียจ
610512_06_ปกิณกะธรรมความหวังดีที่น่ารังเกียจ.mp3