วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

การตั้งใจปฏิบัติความดีให้พ่อแม่ผู้มีคุณมีความสุขคือทานอันประเสริฐ(เทศน์ ๒๗ พ.ค. ๖๑)

๒๗ พ.ค. ๖๑-เทศน์การตั้งใจปฏิบัติความดีให้พ่อแม่ผู้มีคุณมีความสุขคือทานอันประเสริฐ
610527_03_เทศน์การตั้งใจปฏิบัติความดีให้พ่อแม่ผู้มีคุณมีความสุขคือทานอันประเสริฐ.mp3