วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

พระเมตตาของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้(เทศน์ ๒๙ พ.ค. ๖๑)

๒๙ พ.ค. ๖๑-เทศน์พระเมตตาของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้
610529_08_เทศน์พระเมตตาของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้.mp3