วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

สวดถวายพรพระและอธิษฐานจิตในการหล่อพระวันวิสาขบูชา(ปกิณกะธรรม ๒๙ พ.ค. ๖๑)

๒๙ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมสวดถวายพรพระและอธิษฐานจิตในการหล่อพระวันวิสาขบูชา
610529_06_ปกิณกะธรรมสวดถวายพรพระและอธิษฐานจิตในการหล่อพระวันวิสาขบูชา.mp3