วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ทำความดีในพระศาสนาด้วยกำลังใจศรัทธา(ปกิณกะธรรม ๑๙ พ.ค. ๖๑)

๑๙ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมทำความดีในพระศาสนาด้วยกำลังใจศรัทธา
610519_07_ปกิณกะธรรมทำความดีในพระศาสนาด้วยกำลังใจศรัทธา.mp3