วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

บวงสรวงหล่อพระเป็นสรณะที่พึ่งในวันวิสาขบูชา(ปกิณกะธรรม ๒๙ พ.ค. ๖๑)

๒๙ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมบวงสรวงหล่อพระเป็นสรณะที่พึ่งในวันวิสาขบูชา
610529_04_ปกิณกะธรรมบวงสรวงหล่อพระเป็นสรณะที่พึ่งในวันวิสาขบูชา.mp3