วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

อานิสงส์ผลของทานที่เคยทำมา(ปกิณกะธรรม ๑๒ พ.ค. ๖๑)

๑๒ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมอานิสงส์ผลของทานที่เคยทำมา
610512_07_ปกิณกะธรรมอานิสงส์ผลของทานที่เคยทำมา.mp3