วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

การบูชาพระแม่ธรณี(ปกิณกะธรรม ๒๘ พ.ค. ๖๑)

๒๘ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการบูชาพระแม่ธรณี
610528_06_ปกิณกะธรรมการบูชาพระแม่ธรณี.mp3