วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

สมาทานศีลตั้งมั่นปฏิบัติด้วยสุจริตใจ(เทศน์ ๑๒ พ.ค. ๖๑)

๑๒ พ.ค. ๖๑-เทศน์สมาทานศีลตั้งมั่นปฏิบัติด้วยสุจริตใจ
610512_03_เทศน์สมาทานศีลตั้งมั่นปฏิบัติด้วยสุจริตใจ.mp3