วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

กำลังใจทำความดีจากการเห็นโทษในความไม่แน่นอนของชีวิต(ปกิณกะธรรม ๔ พ.ค. ๖๑)

๔ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมกำลังใจทำความดีจากการเห็นโทษในความไม่แน่นอนของชีวิต
610504_02_ปกิณกะธรรมกำลังใจทำความดีจากการเห็นโทษในความไม่แน่นอนของชีวิต.mp3