วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2558

งานสาธารณะประโยชน์ต้องมีความศรัทธา(ปกิณกะธรรม ๒๒ ส.ค. ๕๘)

๒๒ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมงานสาธารณะประโยชน์ต้องมีความศรัทธา
580822_04_ปกิณกะธรรมงานสาธารณะประโยชน์ต้องมีความศรัทธา.mp3