วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การพิจารณาธรรมให้เกิดผลต้องอาศัยกำลังใจ(ปกิณกะธรรม ๓๐ ส.ค. ๕๘)

๓๐ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการพิจารณาธรรมให้เกิดผลต้องอาศัยกำลังใจ
580830_03_ปกิณกะธรรมการพิจารณาธรรมให้เกิดผลต้องอาศัยกำลังใจ.mp3