วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2558

กรรมอยู่ที่เจตนา(ปกิณกะธรรม ๙ ส.ค. ๕๘)

๙ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมกรรมอยู่ที่เจตนา
580809_04_ปกิณกะธรรมกรรมอยู่ที่เจตนา.mp3