วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การบูชาบุคคลที่ควรบูชา(ปกิณกะธรรม ๒๓ ส.ค. ๕๘)

๒๓ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการบูชาบุคคลที่ควรบูชา
580823_06_ปกิณกะธรรมการบูชาบุคคลที่ควรบูชา.mp3