วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2558

อธิษฐานจิตระลึกคุณมารดา(ปกิณกะธรรม ๑๒ ส.ค. ๕๘)

๑๒ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตระลึกคุณมารดา
580812_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตระลึกคุณมารดา.mp3