วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การดูจิต(ปกิณกะธรรม ๑ ส.ค. ๕๘)

๑ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการดูจิต
580801_11_ปกิณกะธรรมการดูจิต.mp3