วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2558

กำลังใจขั้นปรมัตถ์เพื่อมรรคผลนิพพาน(ปกิณกะธรรม ๓๐ ส.ค. ๕๘)

๓๐ ส.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมกำลังใจขั้นปรมัตถ์เพื่อมรรคผลนิพพาน
580830_04_ปกิณกะธรรมกำลังใจขั้นปรมัตถ์เพื่อมรรคผลนิพพาน.mp3