วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การชำระจิตจากความโลภ โกรธ หลง (กรรมฐาน ๒๗ ธ.ค. ๕๗)

๒๗ ธ.ค. ๕๗ - กรรมฐาน : การชำระจิตจากความโลภ โกรธ หลง

571227_05_กรรมฐานการชำระจิตจากความโลภโกรธหลง.mp3