วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การชำระจิตก่อนเจริญภาวนากรรมฐานตามครูบาอาจารย์ (กรรมฐาน ๒๑ ธ.ค. ๕๗)

๒๑ ธ.ค. ๕๗ - กรรมฐาน : การชำระจิตก่อนเจริญภาวนากรรมฐานตามครูบาอาจารย์

571221_06_กรรมฐานการชำระจิตก่อนเจริญภาวนากรรมฐานตามครูบาอาจารย์.mp3