วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สวดอิติปิโส ๓ จบ พระคาถาชินบัญชร ๙ จบ (ปกิณกะธรรม ๘ ธ.ค. ๕๗)

๘ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : สวดอิติปิโส ๓ จบ พระคาถาชินบัญชร ๙ จบ

571208_01_ปกิณกะธรรมสวดอิติปิโส๓จบ_พระคาถาชินบัญชร๙จบ.mp3