วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การตั้งจิตอธิษฐานปิดทองลูกนิมิต (ปกิณกะธรรม ๒๐ ธ.ค. ๕๗)

๒๐ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การตั้งจิตอธิษฐานปิดทองลูกนิมิต

571220_04_ปกิณกะธรรมการตั้งจิตอธิษฐานปิดทองลูกนิมิต.mp3