วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557

อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูปไว้ในพระพุทธศาสนา (ปกิณกะธรรม ๕ ธ.ค. ๕๗)

๕ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูปไว้ในพระพุทธศาสนา

571205_05_ปกิณกะธรรมอานิสงส์การสร้างพระพุทธรูปไว้ในพระพุทธศาสนา.mp3