วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การละตัณหาและอุปาทาน (ปกิณกะธรรม ๖ ธ.ค. ๕๗)

๖ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การละตัณหาและอุปาทาน

571206_09_ปกิณกะธรรมการละตัณหาและอุปาทาน.mp3