วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ปฏิบัติธุดงค์เพื่อการฝึกจิต มิใช่หวังอานิสงส์ (ปกิณกะธรรม ๕ ธ.ค. ๕๗)

๕ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ปฏิบัติธุดงค์เพื่อการฝึกจิต มิใช่หวังอานิสงส์

571205_03_ปกิณกะธรรมปฏิบัติธุดงค์เพื่อการฝึกจิตมิใช่หวังอานิสงส์.mp3