วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การพบครูบาอาจารย์ผู้พ้นแล้วต้องอาศัยบุญบารมี (ปกิณกะธรรม ๒๘ ธ.ค. ๕๗)

๒๘ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การพบครูบาอาจารย์ผู้พ้นแล้วต้องอาศัยบุญบารมี

571228_03_ปกิณกะธรรมการพบครูบาอาจารย์ผู้พ้นแล้วต้องอาศัยบุญบารมี.mp3