วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2557

คนมีเมตตาทรงเป็นฌาน (ปกิณกะธรรม ๑๔ ธ.ค. ๕๗)

๑๔ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : คนมีเมตตาทรงเป็นฌาน

571214_02_ปกิณกะธรรมคนมีเมตตาทรงเป็นฌาน.mp3