วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การคิดไม่ต่อเนื่องอุปมาเหมือนคนติดคุก (ปกิณกะธรรม ๑๒ ธ.ค. ๕๗)

๑๒ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การคิดไม่ต่อเนื่องอุปมาเหมือนคนติดคุก

571212_06_ปกิณกะธรรมการคิดไม่ต่อเนื่องอุปมาเหมือนคนติดคุก.mp3