วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ทาน ศีล ภาวนาเพื่อการดับทุกข์ (เทศน์ ๑๑ ธ.ค. ๕๗)

๑๑ ธ.ค. ๕๗ - เทศน์ : ทาน ศีล ภาวนาเพื่อการดับทุกข์

571211_02_เทศน์ทานศีลภาวนาเพื่อการดับทุกข์.mp3