วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ความรู้อยู่ที่ดูใจเรา (ปกิณกะธรรม ๑๔ ธ.ค. ๕๗)

๑๔ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ความรู้อยู่ที่ดูใจเรา

571214_03_ปกิณกะธรรมความรู้อยู่ที่ดูใจเรา.mp3