วันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557

บวงสรวงอธิษฐานจิต ณ พระธาตุดอยตุง (ปกิณกะธรรม ๓ ธ.ค. ๕๗)

๓ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : บวงสรวงอธิษฐานจิต ณ พระธาตุดอยตุง

571203_03_ปกิณกะธรรมบวงสรวงอธิษฐานจิตณพระธาตุดอยตุง.mp3