วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การปฏิบัติสำคัญที่ใจ (ปกิณกะธรรม ๖ ธ.ค. ๕๗)

๖ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติสำคัญที่ใจ

571206_04_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติสำคัญที่ใจ.mp3