วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การวางกำลังใจเป็นหมู่คณะ (ปกิณกะธรรม ๖ ธ.ค. ๕๗)

๖ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การวางกำลังใจเป็นหมู่คณะ

571206_03_ปกิณกะธรรมการวางกำลังใจเป็นหมู่คณะ.mp3