วันอังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การฝึกมโนมยิทธิต้องมีศรัทธาเพื่อมรรคผล (ปกิณกะธรรม ๙ ธ.ค. ๕๗)

๙ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การฝึกมโนมยิทธิต้องมีศรัทธาเพื่อมรรคผล

571209_05_ปกิณกะธรรมการฝึกมโนมยิทธิต้องมีศรัทธาเพื่อมรรคผล.mp3