วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การยกจิตไปพระนิพพาน (ตอบปัญหาธรรม ๒๘ ธ.ค. ๕๗)

๒๘ ธ.ค. ๕๗ - ตอบปัญหาธรรม : การยกจิตไปพระนิพพาน

571228_02_ตอบปัญหาธรรมการยกจิตไปพระนิพพาน.mp3