วันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พระเมตตาให้พร ณ พระธาตุจอมกิตติ (ปกิณกะธรรม ๓ ธ.ค. ๕๗)

๓ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : พระเมตตาให้พร ณ พระธาตุจอมกิตติ

571203_06_ปกิณกะธรรมพระเมตตาให้พรณพระธาตุจอมกิตติ.mp3