วันพุธที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

อุปมาการรักษาความดี ให้เหมือนกับเกลือรักษาความเค็ม (ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๕๗)

๓๑ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : อุปมาการรักษาความดี ให้เหมือนกับเกลือรักษาความเค็ม

571231_04_ปกิณกะธรรมอุปมาการรักษาความดีให้เหมือนกับเกลือรักษาความเค็ม.mp3