วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การทำบุญมีผลต่อการปฎิบัติ (ปกิณกะธรรม ๒๗ ธ.ค. ๕๗)

๒๗ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การทำบุญมีผลต่อการปฎิบัติ

571227_07_ปกิณกะธรรมการทำบุญมีผลต่อการปฎิบัติ.mp3