วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เร่งรัดกำลังใจในการปฏิบัติ (ปกิณกะธรรม ๒๑ ธ.ค. ๕๗)

๒๑ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : เร่งรัดกำลังใจในการปฏิบัติ

571221_04_ปกิณกะธรรมเร่งรัดกำลังใจในการปฏิบัติ.mp3