วันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ผลการฝึกจิตให้มีเมตตา (ปกิณกะธรรม ๓ ธ.ค. ๕๗)

๓ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ผลการฝึกจิตให้มีเมตตา

571203_01_ปกิณกะธรรมผลการฝึกจิตให้มีเมตตา.mp3