วันเสาร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2558

การเจริญเมตตา (ปกิณกะธรรม ๓๑ ม.ค. ๕๘)

๓๑ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : การเจริญเมตตา

580131_05_ปกิณกะธรรมการเจริญเมตตา.mp3