วันเสาร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2558

ปฏิบัติพระกรรมฐานเพื่อการละ (ปกิณกะธรรม ๑๗ ม.ค. ๕๘)

๑๗ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : ปฏิบัติพระกรรมฐานเพื่อการละ

580117_08_ปกิณกะธรรมปฏิบัติพระกรรมฐานเพื่อการละ.mp3