วันเสาร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2558

อริยทรัพย์ที่เกิดจากการรักษาศีล (ปกิณกะธรรม ๑๗ ม.ค. ๕๘)

๑๗ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : อริยทรัพย์ที่เกิดจากการรักษาศีล

580117_07_ปกิณกะธรรมอริยทรัพย์ที่เกิดจากการรักษาศีล.mp3