วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2558

สังฆทาน (ปกิณกะธรรม ๒๕ ม.ค. ๕๘)

๒๕ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : สังฆทาน

580125_08_ปกิณกะธรรมสังฆทาน.mp3