วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558

การใช้ลูกประคำในการเจริญภาวนา (ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๕๘)

๑ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : การใช้ลูกประคำในการเจริญภาวนา

580101_03_ปกิณกะธรรมการใช้ลูกประคำในการเจริญภาวนา.mp3