วันศุกร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2558

แยกจิตออกจากกายด้วยฌาน ๔ (ตอบปัญหาธรรม ๒ ม.ค. ๕๘)

๒ ม.ค. ๕๘ - ตอบปัญหาธรรม : แยกจิตออกจากกายด้วยฌาน ๔

580102_04_ตอบปัญหาธรรมแยกจิตออกจากกายด้วยฌาน๔.mp3